Firemní novinky

7.2011: Dr. Tůma byl pověřen oponenturou veškerých výstupů Národního referenčního centra týkajících se systému DRG.


6.2011: V červnu 2011 byla zahájena spolupráce mezi GNOMON a českou pobočkou přední mezinárodní společnosti v oblasti informačních technologií, firmou Hewlett-Packard. Pro HP budeme poskytovat konzultační služby v oblasti zdravotnické informatiky a business konzultace. Budeme se podílet především na přípravě a realizaci eHealth projektů v Čechách a v zahraničí a projektů pro zdravotní pojišťovny.


4.2011: GNOMON s.r.o. dokončil náročný projekt implementace manažerského informačního systému pro ministerstvo zdravotnictví v Bangladéši. Při realizaci systému bylo využito speciálního systému s otevřeným kódem, vyvinutého pro potřeby zdravotnictví, systému DHIS 2. Projekt byl realizován v průběhu 2 let mezinárodním konzultačním týmem vedeným německou konzultační firmou EPOS Health Management. Klíčovým členem týmu byl Ing. Kružík, který zodpovídal za implementaci manažerského informačního systému, přípravu ukazatelů a integraci stávajících datových zdrojů. Projekt byl financován německou vládní organizací pro zahraniční rozvojovou pomoc (GIZ).


2.2010: V únoru 2010 byl úspěšně dokončen tříměsíční projekt "Analýza informačního systému Záchranné služby Hlavního města Prahy (ZS HMP)". Cílem analýzy byl návrh komplexní modernizace informačního systému pražské záchranné služby, včetně mobilní komunikace osádek výjezdových vozů s dispečinkem a přejímajícími pracovišti, řešení dispečinku a ostatních obslužných částí.Firma GNOMON byla dodavatelem kompletní analýzy agend vozového parku, autodílny a skladu medicinálních plynů. Analýza byla realizována jako subdodávka firmě KTTP s.r.o., členu realizačního konsorcia.

Ostatní novinky