Reference/realizované projekty

PŘEHLED HLAVNÍCH  REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

Projekt EU, Tajikistan, 2011 Database Solution Evaluation Expert, Development of a Health Management Information System in Tajikistan (HMIS), 2011
EU-China Security Reform Cooperation Project, Čína, 2010 Healthcare IT expert, Capacity building in development of healthcare and health insurance information systems
Projekt GIZ, Bangladéš, 2009-10 MIS expert v projektu německé stártní agentury pro mezinárodní spolupráci (GIZ): Data Management and Information System Support to MOHFW. Předmětem dodávky byl návrh a implementace manažerského informačního systému DHIS 2, integrace datových zdrojů, reporting, školení v oblasti zajištění kvalitních informací a jejich použití v rozhodovacích procesech.

Projekt EU Transition Facility pro Českou republiku, 2008

Hlavní řešitel projektu Programu Evropské Unie Transition Facility pro Českou republiku „Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG, technická asistence“ CZ2005/017/518.05.03.02.0002 / VZ60008837

 • Řešitel dílčího projektu „Metodika kódování podle MKN-10“
 • Řešitel dílčího projektu „Typologie zdravotních služeb“
 • Řešitel dílčího projektu „Standardy zdravotní  dokumenace“
 • Řešitel dílčího projektu  „Kódování procedur v systému ICD-10-PCS“
 • Řešitel dílčího projektu „Návrh datového rozhraní pro komunikaci plátců a poskytovatelů zdravotní péče“
 • Řešitel projektu  MZ „Indikátory kvality zdravotních služeb

Projekt Phare, Rumunsko, 2007-8

Klíčový expert v oblasti informačního managementu v projektu „Posílení kapacity rumunského transfuzního systému podle požadavků EU v oblasti kvality a bezpečnosti nakládání s lidskou krví a krevními složkami“

Projekt Světové Banky, Srbsko, 2006-7

Expertní služby v oblasti zdravotnické informatiky v projektu „Návrh a implementace úvodní fáze reformy zdravotního pojištění“

Projekt Phare, Rumunsko, 2006

Klíčový expert, projekt „Zlepšení transparentnosti alokace zdrojů ve zdravotnictví prostřednictvím implementace monitorování morbidity a systému financování“, Rumunsko, 8-9/2006

Projekt ZIMOLEZ
2006 - 2011

Odpovědný spoluřešitel projektu ZIMOLEZ (Projekt MŠMT pro podporu VaV č. 2C06019 / 2006)– Získávání a modelování lékařských znalostí. Řešitel dílčích cílů:
V007  - Návrh objektového referenčního informačního modelu
V009 - Návrh metod semi-automatické analýzy zdravotní dokumentace

Projekty v oblasti měření kvality a manažerských informačních systémů

V oblasti manažerských informačních systémů se náš konzultační tým podílel na řadě projektů v ČR i v zahraničí. V této oblasti máme mnohaleté zkušenosti s návrhem a realizací MIS za použití různých technologií, včetně systémů s otevřeným kódem. Podíleli jsme se na návrhu MIS STAPRO MARK-Q, který byl postaven na integraci informací o výkonech a využití zdrojů na konkrétní případ či na řešení systému CEEQNET, který byl vytvořen pro potřeby srovnávání kvality zdravotní péče v pěti zemích střední a východní Evropy (viz reference jednotlivých expertů).

Podíleli jsme se na koncepci Národního centra zdravotnických informací SR (NCZI), na úspěšné implementaci MIS pro ministerstvo zdravotnictví v Bangladéši, na projektu MIS pro ministerstvo zdravotnictví v Tádžikistánu, či na přípravě sady národních indikátorů pro hodnocení efektivity a kvality zdravotní péče v ČR. Podílíme se také na přípravě metodik a standardů v oblasti kvality zdravotní péče, klinických klasifikačních systémů a zdravotnických standardů připravovaných pod záštitou ministerstva zdravotnictví či národního referenčního centra DRG.

Tyto projekty nám přinesly řadu praktických zkušeností v oblasti integrace informací z heterogenních datových zdrojů, výběru vhodných indikátorů a způsobu jejich presentace pro různé skupiny příjemců, resp. manažerů na různém stupni řízení. Díky technologické nezávislosti jsme schopni navrhnout a realizovat optimální manažerský informační systém dle potřeb konkrétních zdravotnických organizací.

konzultační tým

Ing. Hynek Kružík - senior consultant
MUDr. Petr Tůma - senior consultant
Ing. Tünde Szabo - senior consultant


HK_foto

Ing. Hynek Kružík – senior konzultant
Hlavní oblasti znalostí:

 • zdravotnické informační systémy
 • manažerské informační systémy
 • statistické metody v biomedicíně a získávání znalostí z dat (data mining)
 • informační standardy ve zdravotnictví
 • eHealth

Dosažené vzdělání a praxe:

 • absolvent ČVUT, fakulty elektrotechnické, specializace biokybernetika
 • doktorand katedry umělé inteligence ČVUT Praha
 • 1987 – 1991 Nemocnice Liberec, programátor – analytik
 • 1991 – 1993 CK-soft, vlastní firma, vývoj laboratorního informačního systému
 • 1993 - 2006 STAPRO s. r. o., postupně, vedoucí programátor, analytik, vedoucí vývoje laboratorních informačních systémů, ředitel česko-anglické společnosti STAPRO – CDS Ltd., produktový manažer, senior konzultant Divize zdravotnického managementu
 • 2006 – GNOMON s.r.o., jednatel, senior konzultant

Realizované projekty v ČR:

 • Laboratorní informační systém LIS – CK soft - 1987 – 1992
 • LISNET STAPRO (vývoj laboratorního IS) - 1993 – 1998
 • Vedoucí vývoje systému TelePath 2000 (vývoj laboratorního IS) – 1999 - 2000
 • Analýza informačních zdrojů o spotřebě léků pro MZ ČR - 2001
 • MISE – projekt zabezpečené komunikace ve zdravotnictví - 2001
 • Pilotní projekt implementace zabezpečeného předávání dat mezi informačními systémy ve zdravotnictví - MZ ČR - 2002
 • Pilotní projekt elektronického vyúčtování zdravotní péče – ZPŠ - 2002
 • Elektronický identifikátor pojištěnce zdravotního pojištění - VZP ČR - 2003
 • Krajský zdravotní plán Libereckého kraje - 2003
 • Strategická analýza transformace zdravotnických zařízení Olomouckého kraje – 2003
 • Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG, technická asistence - MZ ČR – 2008
 • Vedoucí katedry zdravotnické informatiky Univerzity Pardubice – 2007 - 2008
 • Analýza a návrh informačního systému rychlé záchranné služby Hlavního Města Prahy - 2010
 • Spoluřešitel výzkumného projektu „Získávání a modelování medicínských dat (ZIMOLEZ)“ – grant MŠMT, 2006 – 2011
 • Ředitel mezinárodní konference ICEQ – Kvalita a efektivita ve zdravotnictví – 2006, 2007, 2008, 2009

Zahraniční zkušenosti:

 • Vedoucí konzultant, HMIS -Technical Assistance to National Health Information / Data Center - Slovak/Health/Component 3.C/CS/QCBS/IBRD/ PP 12) – Slovenská republika, 2004 – 2005
 • Key International Healthcare IT Expert, Phare Project RO 2003/005-551.04.08, „Improvement of accountability and transparency in the allocation and use of healthcare resources through the implementation of an informatics monitoring system for hospital morbidity and hospital case-based financing system“, Rumunsko 2006
 • International Healthcare IT Expert, Designing and Implementing of Starting Phase for Hospital Payment Reform – Srbsko, 2007
 • Key Expert on Information Management, RO/2004/016-772.03.09.01 Strengthening the capability of the Romanian blood transfusion system to comply with EU requirements for quality and safety of human blood and blood components – Rumunsko, 2007
 • Team leader, PHARE RO 2006/018-147.05.01.01.05 “Technical assistance for design of a Feasibility Study for implementation of an Integrated Health Information System” – Rumunsko, 2009
 • Key HMIS Expert, Data Management and Information System Support to MOHFW (German government support project through GTZ) – Bangladesh 2009 – 2011
 • Healthcare IT expert, Capacity building in development of healthcare and health insurance information systems (EU-China Security Reform Cooperation Project) – 2010
 • Database Solution Evaluation Expert, Development of a Health Management Information System in Tajikistan (HMIS), 2011
 • Management Information System Expert, Safe Blood Transfusion Project (GIZ support project), Pakistan, 2011

top_arrow


Petr

MUDr. Petr Tůma – senior konzultant
Hlavní oblasti znalostí:

 • Klinické klasifikační systémy (DRG, MKN-10, ATC, ICD-10 PCS, ICD-10AM, …)
 • Manažerské informační systémy
 • Výkaznictví a systémy úhrady zdravotní péče
 • Standardy zdravotní péče
 • Analýzy kvality a efektivity zdravotní péče

Vzdělání a pracovní historie:

 • Všeobecný směr Lékařské fakulty UK v Praze
 • I. atestace z interního lékařství
 • Specializační atestace z gastroenterologie
 • 1978 – 1998 FN Praha a Poliklinika Klimentská (Praha): interna, gastroenterologie,
 • Ředitel polikliniky Klimentská v letech 1993 - 1998
 • 1998 - 1999 – FN Vinohrady: klinicko-ekonomické analýzy
 • 1999 – 2002 Glaxo SmithKline: klinické zkoušení léků, registrace léků
 • 2002 – ICZ: DRG, PMS a jiné zdravotnické projekty.
 • 2003 – 2007 STAPRO s. r. o., odborný konzultant
 • 2009 – 2010 - Národní referenční centrum DRG, senior konzultant
 • Od 2008 – GNOMON s.r.o., jednatel, senior konzultant

Zahraniční pobyty a školení:

 • 1988 - 1/2 roku na gastroenterologickém oddělení nemocnice l´Hotel Dieu v Paříži
 • 1993 - 3 týdny - kurz v organizaci zdravotnictví v Paříži a Bordeaux
 • 1993 - 2 týdny v Royal Hospital v Londýně -  organizace zdravotnictví
 • 2002 - 1 týden Londýn – harmonizace legislativy při registraci léků

Realizované projekty:

 • 2010 – 2011 - Hlavní řešitel projektu MZČR – Pilotní testování zahraničních klasifikací procedur – výběr pro ČR
 • 2009-2011 - Řešitel projektu IGA – Národní sada standardů léčebné péče
 • 2009 - Školení v metodice MKN-10 pro revizní lékaře VZP
 •  2009-2010 - Školení v metodice MKN-10 a DRG nemocnice:  VFN, Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, FN Plzeň, FN Bulovka, nemocnice kraje Vysočina aj.
 • 2009-2010 - Poradenství v oblasti DRG (VFN, Karlovarská krajská nemocnice aj.)
 • 2008 - Hlavní řešitel projektu Programu Evropské Unie Transition Facility (Přechodový nástroj) pro Českou republiku „Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG, technická asistence“ CZ2005/017/518.05.03.02.0002 / VZ60008837
  • Hlavní řešitel dílčího projektu „Metodika kódování podle MKN-10“
  • Řešitel dílčího projektu „Typologie zdravotních služeb“
  • Řešitel dílčího projektu „Standardy zdravotní dokumentace“
  • Hlavní řešitel projektu MZ „Indikátory kvality zdravotních služeb“
 • Ukazatele kvality - Řešitel projektu Národní ukazatele kvality zdravotních služeb (pokračující projekt)
 • 2003 – 2007 - Analýzy výkonnosti a kvality zdravotní péče nemocnic (Liberecký kraj, Pardubický kraj, a dále nemocnice – VFN, FN Bulovka a další)
 • 2005-2006- Hlavní řešitel projektu EU „CEEQNET“ (OLAP analýzy klinických dat nemocnic 5 zemí EU)

top_arrow


Tunde

Ing. Tünde Szabo – senior konzultant
Hlavní oblasti znalostí:

 • Organizace a efektivita ve zdravotnictví
 • Management zdravotnických zařízení
 • Úhrada zdravotní péče
 • Analytické nákladové účetnictví

Vzdělání a pracovní historie:

 • Absolventka bakalářského studia na elektrotechnické fakultě SVUT v Bratislavě
 • Magisterské studium ekonomie zakončila v roce 1996 na Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Madrid, Spain
 • 1993-1994 - Školitelka manažerského IS v Západoslovenských elektrárnách
 • 1997-1998 - NERA (NATIONAL ECONOMIC RESEARCH ASSOCIATES) Sophie Trémolet – nezávislá konzultantka, Maďarsko, Rumunsko, Polsko
 • 1998-2002 - SOLUZIONA, s.a., Španělsko – Projektová manažerka projektů Phare
 • 2002-2004 - UNIVERSITA POMPEU FABRA, Španělsko – ředitelka pro korporátní vztahy
 • 2004-2008 – Sanigest International – nezávislá konzultantka – nákladové účetnictví, management zdravotnictví, financování zdravotní péče
 • 2007-2008 – Světová banka – konzultantka v
 • 2008-2009 - HEALTHCARE PROGRAM IMPLEMENTATION UNIT, Armenie – nezávislý konzultant
 • 2010 - THE REGIONAL PROGRAM MANAGEMENT UNIT OF THE CENTRAL ASIAN AIDS CONTROL PROJECT – nezávislý konzultant
 • 2008 – nyní – GNOMON s.r.o. – senior konzultant

Realizované projekty:

 • 2009 – nyní - Technická asistence pro UNAIDS v oblasti kalkulace nákladů na projekty zajištění ochrany lidských práv HIV positivních pacientů (Bělorusko, Keňa, Indie, Ukrajina, Senegal)
 • 2010 – hodnocení organizačního zajištění a efektivity projektů Central Asian AIDS Control Project (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán)
 • 2008-2009 – Nákladová studie zdravotních služeb a zdravotnického materiálu, technická asistence pro Státní zdravotní agenturu Arménie
 • 2007-2008 – Konzultant Světové banky pro oblast rozvoje lidských zdrojů ve zdravotnictví, financování a benchmarking zdravotních služeb (Arménie, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Maďarsko, Srbsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Chorvatsko)
 • 2007 – Technická asistence v projektu financování primární zdravotní péče, Srbsko
 • 2004 – 2006 – Projekt reformy financování zdravotních služeb, Nákladová studie nemocniční péče, Slovensko
top_arrow